Ajankohtaista

Toimistomme viettää pikkujoulut 18.11.2016

Vietämme pikkujoulut 18.11.2016 ja toimistomme sulkeutuu klo: 12 alkaen.

Ystävällisin terveisin

TKP-Tilit Oy:n henkilöstö


VIDENS CONSULTING OY ON OSTANUT TKP-TILIT OY:N KOKO OSAKEKANNAN

Videns Consulting Oy on Joensuulainen, yrittäjävetoinen tilitoimisto, työllistäen seitsemän henkilöä. Yrityskaupan jälkeen palveluksessamme on kaikkiaan yksitoista alan huippuammattilaista. Kaupan johdosta saamme entistä laaja-alaisempaa asiantuntemusta eri toimialojen taloushallinnosta ja haastamme asiantuntijuudellamme alan ”paikalliset” isot toimijat.

Molempien yhtiöiden asiakkaita palvellaan jatkossakin samaan malliin ja tutut yhteyshenkilöt säilyvät. Muutamme tämän vuoden puolella samoihin tiloihin Alasintielle. Jenni Partanen toimii yhdistetyn toimiston toimistopäällikkönä. Juha Hämäläinen toimii toimitusjohtajana vastaten koko toiminnasta.

Lisätietoja antavat:
Juha Hämäläinen p. 044 505 0300
Jenni Partanen p. 043 218 0040


Vuoden 2016 verokorttien toimitus

Verohallinto postittaa vuoden 2016 verokortit tammikuun puoleen väliin mennessä. Työntekijän ei tarvitse toimittaa paperista verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Ennakonpidätyksen laskentaan käytetään A-vaihtoehtoa; vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti eikä paperista verokorttia tarvitse tässäkään tapauksessa toimittaa. Jos käytetään verokortin B-vaihtoehtoa, pyydämme ilmoittamaan B-vaihtoehdon vuositulorajan, sillä kyseitä tietoa ei ole suorasiirtoaineistossa mukana.

Verohallinnon tiedote: Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut ennakonpidätystiedot sähköisesti

Voit varmistaa verokortin tilanteen työnantajalta tai tilitoimistosta.

Lisätietoja ennakonpidätyksen laskennasta: Ennakonpidätyksen toimittaminen palkoista/ Verohallinto


Osakeyhtiölain hallitusvastuusta

Osakeyhtiö, hallitustyö = omistajan edun valvonta.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenyys on ensisijaisesti omistajien tahtotilan ja omistajapolitiikan toteuttamista. Hallituksella on valvontafunktio ja lisäarvon tuottamisfunktio. Osakeyhtiölaki asettaa yhtiön hallituksen jäsenelle tiukat reunaehdot, jäsenyys ei ole pelkkä muodollisuus. Osakeyhtiölaissa on koko joukko velvoitteita yhtiön hallitukselle, joista osakepääoman pysyvyys lienee se tärkein. Hallituksen tulee myös valvoa ettei yhtiön varoja jaeta OYL:n vastaisesti. Hallituksen tulee valvoa omistajapolitiikan toteutumista yhtiön operatiivisella tasolla ja on näin ollen yhtiön toimitusjohtajan valitsija ja läheisin työkumppani. Hallitukselle on sälytetty melkoinen määrä valvontavastuuta, johon liittyy hallinnon ja sen toiminnan järjestelyvastuu, sekä vastuu yhtiön varojen seurannasta ja käytöstä. Hallituksen jäsenten on oltava motivoituneita ja kiinnostuneita yhtiön kehittämisestä, heidän tulee perehtyä asioihin etukäteen ja käsitellä asioita hallituksessa rakentavasti, avoimesti ja kriittisesti.

Pikkunäpertely ei kuulu yhtiön hallitukselle. Hallituksen jäsenillä on tehtävässään oikeudellinen vastuu, joka voi viimekädessä johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Osakeyhtiölain keskeinen hallituksen vastuu ja tehtävät on määritelty OYL 6 luvussa. Hallituksen jäsenen on seurattava yhtiön toimintaa ja havaitessaan sellaisen seikan, joka edellyttää hallituksen päätöksen tekoa, tuotava asia hallituksen tietoon. Hallituksen tulee linjata oma työskentelynsä ja pysyttävä tehdyissä päätöksissä.

© Kari Palviainen, osakeyhtiölain hallitusvastuu.