Vuoden 2016 verokorttien toimitus

Verohallinto postittaa vuoden 2016 verokortit tammikuun puoleen väliin mennessä. Työntekijän ei tarvitse toimittaa paperista verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on pyytänyt ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti. Ennakonpidätyksen laskentaan käytetään A-vaihtoehtoa; vaihtoehtoa B käytetään vain työntekijän vaatimuksesta. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti eikä paperista verokorttia tarvitse tässäkään tapauksessa toimittaa. Jos käytetään verokortin B-vaihtoehtoa, pyydämme ilmoittamaan B-vaihtoehdon vuositulorajan, sillä kyseitä tietoa ei ole suorasiirtoaineistossa mukana.

Verohallinnon tiedote: Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut ennakonpidätystiedot sähköisesti

Voit varmistaa verokortin tilanteen työnantajalta tai tilitoimistosta.

Lisätietoja ennakonpidätyksen laskennasta: Ennakonpidätyksen toimittaminen palkoista/ Verohallinto